ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

มะเร็งเต้านม ไม่ได้ตัด ไม่ได้คีโม เรื่องจริงของคุณอ้อ มะย่น AC PLUS GLOBAL

ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ดีขึ้นได้ด้วยกลไลธรรมชาติ ทางเลือกของผู้ที่ไม่

ซีสต์ในมดลูก เนื้องอก ปวดประจำเดือน ช็อกโกแลตซีสต์ ดีขึ้นได้ด้วยกลไลทางธรรมชาติ

ภูมิแพ้ ดีขึ้นได้ด้วยการปรับภูมิคุ้มกันร่างกายให้สมดุล

ภูมิแพ้ น้ำมูกไหล แพ้ฝุ่น แพ้เกสรดอกไม้ แพ้ขนสัตว์ ดีขึ้นได้ด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม กับทางเลือกด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่าเข่า

Mr Jack Speaks about his experience using BIM.A for HNP

มะเร็ง ดีขึ้นได้ ด้วยกลไกธรรมชาติ – AC PLUS GLOBAL

เบาหวาน ดีขึ้นได้ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตร AC PLUS GLOBAL

มะเร็งต่อมลูกหมาก อาการดีขึ้น จนกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

ทางออกของผู้มีปัญหา มะเร็งเต้านม – AC PLUS GLOBAL

ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ดีขึ้นได้ด้วยกลไลธรรมชาติ – AC PLUS GLOBAL

มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไม่ได้ตัด ไม่ได้รับคีโม

มะเร็งเต้านม ดีขึ้นได้ด้วยกลไกธรรมชาติ ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

ปวดเข่า ดีขึ้นได้ – เรื่องจริงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการผ่าเข่า

HIV sufferers taking LIV Plus

User Results #1 - #9

Case #9

Sex: Male

Age: N/A

Has taken APCOcap 1 month before antiretroviral drugs,  CD4 362 cells/ cu.mm

After taken APCOcap : 4 capsules/ day for 4 months

 • CD4 increased from 362 to 783 cells/ cu.mm (116% increased).
 • VDRL titer for syphilis decreased from 1: 256 to 1: 8
 • all adverse effects from antiretroviral drugs were gone
 • better appetite, better sleep, better complexsion
 • healthy and strong
Case #8

Sex: Male

Age: N/A

Has just taken antiretroviral drugs,  CD4 13 cells/ cu.mm

Symptoms  :  dizzy, muscle weakness, rash, anemia

After taken APCOcap : 6 capsules/ day for 4 months

 • CD4 increased from 13 to 350 cells/ cu.mm
 • viral load <40 copies/ ml
 • all symptoms above were gone
 • healthy and strong
 • gained weight, better sleep, normal liver and kidney function
Case #7

Sex: Male

Age: N/A

Has just taken antiretroviral drugs , CD4 78 cells/ cu.mm

Symptoms  :  rash and bumpy skin, hands and feet numbness, joint pain, muscle weakness, colic, abdominal pain, anorexia, dizzy, headache, easily frightened, hallucination, insomnia

After taken APCOcap : 9 capsules/ day for 2 months

 • CD4 increased from 78 to 205 cells/ cu.mm (163% increased).
 • viral load 64 copies/ ml
 • all symptoms above decreased, only some scars from rash were left
 • better appetite and better sleep
Case #6

Sex: Male

Age: 17

Has taken antiretroviral drug, CD4 142 cells/ cu.mm

Symptoms  :  pleuritis, difficult breathing, poor appetite and lost 3 kg. blister and itch on body skin, usually have high fever, under stress, anxiety, dizzy, insomnia,  Attention Deficient Hyperactive Disorder, drowsiness, hallucination, nausea, vomit, anorexia, abdominal pain, skin rash, joint pain, muscle weakness

After taken APCOcap : 9 capsules/ day for 6 months

 • CD4 increased from 142 to 337 cells/ cu.mm (137% increased).
 • chest X-ray found normal lung, normal breathing, no dyspnea, no adverse effects from antiretroviral drugs
 • better appetite, gained 5 kg.
 • no blister and itch on body skin
 • healthy skin and good complexion
Case #5

Sex: Female

Age: N/A

Has not taken antiretroviral drugs,  CD4 470 cells/ cu.mm

Symptoms  :  headache, colic and itchy skin,  easily tired, amblyopia

After taken APCOcap : 4 capsules/ day for 2 months

 • all symptoms above disappeared
 • better sleep and better appetite
Case #4

Sex: Male

Age: 27

Has just taken antiretroviral drugs , CD4 32 cells/ cu.mm

Symptoms :  PPE on all over the body surface (face, body , legs and arms),  sore throat, difficult to eat properly, decrease appetite, having low fever everyday,  hands and feet numbness/ usually headache

After taken APCOcap : 9 capsules/ day for 2 months

 • PPE, rash and numbness decreased
 • no fever, headache and sore throat
 • better sleep and better appetite
Case #3

Sex: Male

Age: N/A

Has taken antiretroviral drugs treatment for 2 years,  CD4 380 cells/ cu.mm, %CD4 = 10%

Symptoms : liver enzyme (SGOT), WBC and Eosinophil greater than normal

After taken APCOcap : 9 capsules/ day for 3 months

 • CD4 375 cells/ cu.mm, %CD4 = 13.1%
 • viral load decreased from 580 to <40 copies/ ml
 • liver enzyme (SGOT), WBC and Eosinophil were normal
Case #2

Sex: Female

Age: N/A

Has just taken antiretroviral drugs , CD4 94 cells/ cu.mm

Symptoms  :  colic, stomach pain. under stress, anxiety, insomnia

fungal infection in mouse cavity and throat, sore throat, difficult to eat properly, no appetite, rash and bumpy skin, hands numbness

After taken APCOcap :  9 capsules/ day for 1 month

 • all symptoms above decreased
 • better sleep and better appetite
 • gained 1 kg.
Case #1

Sex: Female

Age: N/A

Has taken antiretroviral drugs  for 1 year,  CD4 289 cells/ cu.mm

After taken APCOcap:  4 capsules/ day for 1 month

 • CD4 increased from 289 to 458 cells/ cu.mm (58% increased).
 • Healthy and strong

User Results #10 - #19

Case #19

Sex: Male

Age: N/A

Has not taken antiretroviral drugs, but on TB drug treatment, CD4 280 cells/ cu.mm/

After taken APCOcap : 9 capsules/ day for 3 months

–  CD4 increased from 280 to 342 cells/ cu.mm (22% increased).

–  chest X-ray found normal lung

–  healthy and strong.

Case #18

Sex: Male

Age: 59

Has taken antiretroviral drugs for 15 years / CD4 450 cells/ cu.mm/, viral load <40 copies/ ml

Side-effects :  weak and cannot take long exercise, poor sleep

After taken APCOcap : 4 capsules/ day for 1 months

–  CD4 increased from 450 to 520 cells/ cu.mm (16% increased).

–  can take longer exercise (cycling) without tireness

–  better sleep, better appetite

Case #17

Sex:: Male

Age: N/A

Has not taken antiretroviral drugs,  CD4 613 cells/ cu.mm

Symptoms  :  weather allergy, intermittent bumpy and itching skin, often constipation, poor sleep

After taken APCOcap :  4 capsules/ day for 2 months

–  CD4 increased from 613 to 710 cells/ cu.mm (16% increased).

–  no more allergy and itchy skin

–  no more constipation

–  better sleep

Case #16

Sex: Female

Age: 62

Was infected since 2005,  CD4 500 cells/ cu.mm. but has not taken antiretroviral drugs treatment.

February 2015, CD4 97 cells/ cu.mm. Started takening antiretroviral drugs

Symptoms  :  intermittent bumpy and itching skin, usually dizzy, loss appetite/ lost 3.5 kg. weight, poor sleep, muscle weakness/ limb atrophy

After taken APCOcap : 4-9 capsules/ day for 4 months

–  CD4 increased from 97 to 255 cells/ cu.mm (163% increased).

–  bumpy and itchy skin markedly decreased

–  no dizziness, better sleep and appetite

Case #15

Sex: Male

Age: N/A

Has taken antiretroviral drugs for 2 years

Symptoms  : PPE and itchy skin, often have shingles, pneumonia and dyspnea, nausea and vomiting, anemia, lost 15 kg.

After taken APCOcap : 2 capsules/ day in first 3 months

 • CD4 increased from 105 to 132 cells/ cu.mm. (26% increased).
 • pneumonia and dyspnea got better.
 • no shingles/ no nausea/no vomiting

After taken APCOcap : 4 capsules/ day in 4th -12th  month

 • CD4 increased from 132 to 248 cells/ cu.mm. (88% increased).
 • no PPE and itchy skin.
 • chest X-ray found normal lung
 • no anemia
 • better appetite, gained 20 kg.
 • good complexsion

After taken APCOcap : 4 capsules/ day in 13th  – 15thmonth

 • CD4 increased from 248 to 340 cells/ cu.mm. (37% increased).
 • Normal liver and kidney function, normal complete blood count
 • Healthy and strong
Case #14

Sex: Male

Age: N/A

Has taken antiretroviral drugs for 1 year,  CD4 500 cells/ cu.mm.

Side-effects  :  dark and dry skin, anemia

After taken APCOcap:  4-9 capsules/ day for 2 months (9 capsules/ day in first month and 4 capsules/ day in second month

 • CD4 increased from 500 to 722 cells/ cu.mm. (44% increased).
 • Skin problems and anemia got better.
Case #13

Sex: Male

Age:  25

Has not taken antiretroviral drugs , CD4 212 cells/ cu.mm

Symptoms  :  rash and itching skin

After taken APCOcap:  9 capsules/ day for 5 months

 • CD4 increased from 212 to 233 cells/ cu.mm. (10% increased).
 • no rash and itchy skin
 • healthier and stronger.
Case #12

Sex: Male

Age: 12

Has taken antiretroviral drugs for 10 years,  CD4  400-500 cells/ cu.mm

Symptoms  :  frequently catches cold, tonsillitis, bleeding in oral cavity, allergy to mosquito bite and itchy skin

After taken APCOcap:  2 capsules/ day for 4 years

 • CD4 increased from 400-500 to 1400-1500 cells/ cu.mm.
 • Healthier and stronger.

After taken APCOcap : 4 capsules/ day for 1 year

 • CD4 increased to 1800 cells/ cu.mm.
 • viral load <20 copies/ ml
 • healthy and strong
Case #11

Sex: Male

Age: 57

Has taken antiretroviral drugs for 6 years,  CD4  400 cells/ cu.mm

Side-effects  :  stomatitis, weakness, anorexia,  insomnia, itchy skin

After taken APCOcap : 4 capsules/ day for 2 years

 • CD4 increased from 400 to 650 cells/ cu.mm (62.5% increased).
 • viral load <40 copies/ ml
 • healthy and strong, can take long exercise
 • better appetite and better sleep
Case #10

Sex: Male

Age: N/A

Has just taken antiretroviral drugs, CD4 171 cells/ cu.mm

After taken APCOcap : 9 capsules/ day for 1 month

 • CD4 increased from 171 to 201 cells/ cu.mm (18% increased).
 • viral load 553 copies/ ml
 • very mild adverse effects from antiretroviral drugs (weakness and depress)
 • waiting for the next CD4 count result

User Results #20 - #29

Case #29

Sex: Male

Age: 32

Has not taken antiretroviral drugs, CD4 246 cells/ cu.mm, viral load 2549 copies/ ml

Symptoms  :  long lasting cold, syphilis, lung infection

After taken APCOcap : 9 capsules/ day for 3 months

–  CD4 increased from 246 to 261 cells/ cu.mm (6% increased).

–  viral load decreased from 2549 to 199 copies/ ml

–  platelet count increased from 228,000 to 269,000 cells/ cu.mm (18% increased).

–  normal liver and kidney function

–  no more syphilis and lung infection

–  healthy

Case #28

Sex: Male

Age: 32

Has taken antiretroviral drugs treatment since June 2013, CD4 172 cells/ cu.mm

Symptoms  :  weather allergy, numbness

After taken APCOcap : 2-4 capsules/ day for 6  months

–  CD4 increased from 172 to 218 cells/ cu.mm (27% increased).

–  viral load <40 copies/ ml

–  normal liver and kidney function

–  healthy

Case #27

Sex: Male

Age: 30

Has not taken antiretroviral drugs, CD4 613 cells/ cu.mm, viral load 50,000 copies/ ml

Side-effects  :  weather allergy, intermittent bumpy and itchy skin, poor sleep

After taken APCOcap : 4 capsules/ day for 2 months

–  CD4 increased from 613 to 710 cells/ cu.mm (16% increased).

–  viral load decreased from 50,000 to 20,000 copies/ ml

–  all above symptoms decreased

Case #26

Sex: Male

Age: 35

Has taken antiretroviral drugs May 2015, CD4 316 cells/ cu.mm

Side-effects  :  dark and dry skin, poor appetite, lost 6 kg.

After taken APCOcap : 6 capsules/ day for 3  months

–  CD4 increased from 316 to 1004 cells/ cu.mm (217.72% increased).

–  viral load <40 copies/ ml

–  normal liver and kidney function, normal complete blood count

–  better appetite, gained 9 kg.

–  better sleep, healthy and strong

Case #25

Sex: Male

Age: 30

Has taken antiretroviral drugs since May 2015 , CD4 70 cells/ cu.mm

Symptoms  :  insomnia, decreased appetite, lost 6 kg. skin rash , allergy to mosquito bites

After taken APCOcap : 9 capsules/ day for 5  months

–  CD4 increased from 70 to 223 cells/ cu.mm (218.57% increased).

–  no skin rash and no more allergy to mosquito bites

–  better appetite and gain 9 kg.

–  better sleep

Case #24

Sex: Female

Age: 57

Has taken antiretroviral drugs since 2012, CD4 250-330 cells/ cu.mm

Symptoms : depression/ under stress, anxiety, insomnia, decreased appetite, weakness,  can take only short exercise

After taken APCOcap : 4 capsules/ day for 1  months

–  CD4 increased from 328 to 416 cells/ cu.mm (27% increased).

–  viral load <20 copies/ ml

–  all symptoms above decreased

–  better appetite

–  stronger and can take longer exercise

Case #23

Sex: Female

Age: 39

Was infected since 1995 but started taken antiretroviral drugs in February 2015, CD4 147 cells/ cu.mm

Symptoms  :  colic, stomach pain/ nausea, under stress, anxiety, insomnia, fungal infection in mouse cavity and throat, sore throat, difficult to eat properly, decreased appetite, rash and bumpy skin, pneumonia/ difficult to breath, hands numbness

After taken APCOcap : 4-9 capsules/ day for 5  months

–  CD4 increased from 147 to 432 cells/ cu.mm (194% increased).

–  viral load <40 copies/ ml

–  all symptoms above decreased

–  better appetite, gain 3 kg.

–  better sleep

–  no more lung infection

Case #22

Sex: Male

Age: 38

Has taken antiretroviral drugs for 6 years. CD4 200-360 cells/ cu.mm

Side-effects  :  lipodystrophy (Hyperlipidemia, limb atrophy), anorexia/ weight loss, poor sleep with nightmare

After taken APCOcap : 4 capsules/ day for 3 months

–  CD4 increased from 360 to 421 cells/ cu.mm (17% increased).

–  better appetite, gained 2 kg.

–  better sleep

–  increased muscle strength, can take longer exercise

–  nearly normal blood lipid

Case #21

Sex: Male

Age: 34

Has taken antiretroviral drugs since 2010, CD4 154-174 cells/ cu.mm

Symptoms  :  hands and feet numbness, dizzy/ insomnia, flatulence/ anorexia, weight lose 9 kg./ sunken cheeks

After taken APCOcap : 4-9 capsules/ day for 5 months

–  CD4 increased from 174 to 225 cells/ cu.mm (29% increased).

–  Decreased hands and feet numbness

–  no more dizziness, better sleep

–  better appetite, gained 12 kg.

Case #20

Sex: Female

Age: 15

Has taken antiretroviral drugs for 2 year, CD4 94 cells/ cu.mm, viral load 1,090,000 copies/ ml

After taken APCOcap : 9 capsules/ day for 1 months

–  CD4 increased from 94 to 364 cells/ cu.mm (287.23% increased).

–  viral load decreased from 1,090,000 to 850 copies/ ml

–  better sleep and better health