ความดันโลหิต ความดันโลหิตสูง

เมื่อเราไปพบแพทย์ จะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น และมักจะมีการวัดความดันโลหิต เพื่อให้พยาบาลและแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นของอาการป่วยได้ ความดันโลหิต เป็นความดัน เป็นเหมือนสัญญาณชีพที่สำคัญ  หรือเป็นแรงผลักดัน ของเลือดแดง ที่เกิดจากเลือดหมุนเวียน จากการสูบหรือการเต้นของหัวใจ เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกาย ในระหว่างการเต้นของหัวใจแต่ละครั้ง ความดันเลือดจะผันแปรระหว่างความดันสูงสุด และความดันต่ำสุด ความดันสูงสุด คือช่วงที่หัวใจบีบตัว และช่วงความดันต่ำสุด คือช่วงที่หัวใจคลายตัว

ความดันโลหิต สามารถบอกถึงสุขภาพ รวมถึงบ่งบอกโรคต่างๆ ได้ด้วย เมื่อวัดความดันแล้ว สามารถบ่งบอกโรคก่อนวินิจฉัยได้ว่า เป็นโรคความดันโลหิตสูง และบ่งบอกถึงการทำงานของหัวใจ และโรคหัวใจได้ด้วย

การวัดความดันโลหิต

การวัดความดันโลหิต อย่างถูกต้อง มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยของแพทย์ เพื่อยืนยันว่า สุขภาพเป็นอย่างไร การวัดความดันจะจำแนกระดับความดันเป็นหน่วยที่เรียกว่า มิลลิเมตรปรอท ซึ่งสามารถจำแนกตามความรุนแรงและวัดความดัน ได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ อายุ 18 ปี ขึ้นไป การวัดความดันโลหิตของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากัน ซึ่งมีอัตราของความดันโลหิต ดังนี้

ความดันโลหิต ปกติ จะวัดความดันได้  90-119 / 60-79 มม.ปรอท

ความดันโลหิต ในผู้ที่มีแนวโน้ม ที่จะเป็นความดันโลหิตสูง จะวัดความดันได้  120-130 / 80-89 มม.ปรอท

โรคความดันโลหิตสูง ระยะที่ 1 จะวัดความดันได้ 140-159 / 90-99 มม.ปรอท

โรคความดันโลหิตสูง ระยะที่ 2 จะวัดความดันได้ ตั้งแต่ 160/100 มม.ปรอท ขึ้นไป

โรคความดันโลหิตสูง ที่มีโอกาสเสี่ยงและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ อาจจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลว สมองไม่สามารถสั่งการได้ และไตล้มเหลว ซึ่งต้องพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง จะวัดความดัน และความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ 180/110 มม.ปรอท

โรคความดันโลหิตสูง ที่ต้องพบแพทย์โดยด่วน และฉุกเฉิน คือผู้ที่วัดความดันได้ ตั้งแต่ 220/140 มม.ปรอท ขึ้นไป เพราะว่าอาจอันตรายถึงชีวิต อาจเสียชีวิตได้ เนื่องจากระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายล้มเหลวแล้ว อย่างเช่น สมอง หัวใจ และไต

เมื่อวัดความดันโลหิต แล้วพบว่า ความดันโลหิตตัวใดตัวหนึ่งสูง หรือว่าทั้งสองตัวสูงขึ้นกว่าปกติ จะต้องวัดซ้ำอีกครั้ง โดยพักให้ระยะห่างจากการวัดความดันโลหิตรั้งแรก ประมาณ 5-15 นาที ถ้าวัดแล้วค่าซ้ำอีกครั้ง หากค่าความดันโลหิตยังผิดปกติ ก็ถือว่าความดันโลหิตผิดปกติจริง

สาเหตุของความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง มี 2 กรณี คือกรณีแรก ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มผู้ทีมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนอีกกรณี คือ ผู้ที่มีอาการป่วย อย่างเช่น ป่วยเกี่ยวกับสมอง ต่อมหมวกไต ต่อมไร้ท่อ และโรคเรื้อรังที่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น เช่น โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน และเกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาบางชนิด การใช้สารเสพติด และการดื่มแอลกอฮอล์

อาการของความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง โดยปกติ ไม่ได้แสดงอาการออกมาอย่างเด่นชัด ยกเว้นผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงระยะที่ 2 และระยะวิกฤต จะมีอาการ ปวดศีรษะ หายใจไม่ค่อยสะดวก หายใจสั้น มีเลือดกำเดาไหล ซึ่งในบางรายก็จะไม่ค่อยเจออาการร่วม และไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน ซึ่งควรหมั่นดูแลตัวเองและตรวจสุขภาพประจำปี จะได้รู้ว่าความดันโลหิตเป็นอย่างไร สุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือไม่

การดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง

เมื่อตรวจพบว่า เป็นโรคความดันสูง ไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตาม อย่างแรกที่แพทย์จะแนะนำ คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการรับประทานอาหาร และให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยไม่หักโหม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูง หรืออาหารเค็ม เน้นทานผักผลไม้ และอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่ดีต่อร่างกาย งดแอลกอฮอล์ ทั้งนี้แพทย์จะจ่ายยาให้ทานควบคู่กับการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพื่อให้ความดันโลหิตลดลงมาอยู่ในภาวะปกติ และยังรักษาโดยคำนึงถึงชนิด และอาการของโรค รวมถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรคความดันโลหิตสูงด้วย

หากเป็นโรคความดันสูง เป็นเวลานาน แล้วไม่ได้รับการรักษา หรือดูแลสุขภาพไม่ถูกต้อง จะทำให้ส่งผลและมีปัญหาสุขภาพตามมามากมาย โดยอาจอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และรับการรักษาอย่างทันท่วงที รับประทานอาหารที่มีเส้นใย และอาหารที่มีประโยชน์ หรือเพียงรับประทานผลิตภัณฑ์ ที่มาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ทั้ง 5 ชนิดที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ในร่างกาย ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพียงเท่านี้ ก็จะทำให้ปัญหาของความดันโลหิตสูง ลดน้อยลงได้

Sale!
฿2,550.00 ฿1,790.00

โรคเบาหวาน, เบาหวาน ประเภท 1 และ 2, ความดันสูง, เบาหวานขึ้นตา, น้ำตาลในเลือดสูง, คอลเลสเตอรอลสูง,ไขมันในเส้นเลือด, ไขมันอุดตัน

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

[/row]